S&P’den Türkiye değerlendirmesi

Kredi derecelendirme şirketinin küresel para politikalarına ilişkin yayımladığı derleme raporunda, “ABD Merkez Bankası’ndan beklenen parasal sıkılaştırma ve Çin’in yapısal yavaşlaması küresel ticaret ve emtialar üzerinde ağırlık yaratıyor. Gelişmekte olan ekonomilerde farklılaşan para politikası karşılıklarına neden oluyor. Türkiye gibi dikkate değer oranda finansman ihtiyacı olan ekonomiler özellikle yabancı sermaye akışlarında potansiyel yavaşlamalara karşı hassas” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Fed’in beklenen faiz artışı kararıyla, gelişmekte olan ülkelerde gelecek dönemde yabancı sermaye akışının yavaşlaması ya da bu ülkelerden sermaye çıkışının para birimleri ve tahvil piyasaları üzerinde baskı yaratabileceği vurgulandı.

Mevcut baskıların gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artışına gitmelerine neden olabileceğine dikkatin çekildiği raporda, “TCMB’nin 2016′da para politikasını sıkılaştırmasını bekliyoruz” değerlendirmesine yer verildi.

Güney Afrika’nın yüksek cari açığı sebebiyle yatırımcı algısında yaşanabilecek değişimlere karşı hassas olduğuna işaret edilen raporda, Çin’deki yapısal yavaşlamanın, emtia fiyatlarındaki hızlı düşüşün Güney Afrika’nın ihracat görünümü ve kur üzerinde baskı yaratabileceği öngörüsü aktarıldı.

Raporda, ABD, Kanada, İngiltere, Güney Afrika, Türkiye, Brezilya, Meksika ve Şili merkez bankalarının 2016 yılında para politikasında sıkıştırmaya gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Varşova da Klasik Müzik Konseri !

Opera sanatçısı Laden İnce ve ve Piyanist Alexandra Bobrowska 'nın Bellını Chopın ve Sari nin eserlerini seslendireceği müzik etkinliği 3 Ağustos 2015 saat 17.30 tarıhınde gerçekleşecektir.

ADRES: ul. Nowy Swiat ,63 Varsova

(Etkinlik Ücretsiz' dir.)

Gizlilik gerektiren ihalelere düzenleme

Bakanlar Kurulunun, Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, Maliye Bakanlığınca güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili olduğuna, gizlilik içinde yürütülmesi, mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle alakalı olduğuna karar verilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerini kapsıyor.

Bu kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, kanundaki temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ve süratle hareket ilkeleri de dikkate alınacak.

Söz konusu işlerin ihalesinde "pazarlık usulü" yöntemi uygulanacak. Bunun yanında ihtiyacın özelliğine göre doğrudan temin yoluna da gidilebilecek.

İhalelerde teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacak. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla mal ve hizmet alımı ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu olamayacak. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde 6 kesin teminat alınacak. Ancak öncelikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Maliye Bakanı onayıyla kesin teminat alınmaması kararlaştırılabilecek. Bu durumda düzenlenecek her hak edişten yüzde 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulacak.

- Yerli malına fiyat avantajı

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen ve Kamu İhale Kurumunca ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilecek.

Söz konusu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş ya da ilanı yapılan işler tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

"Ucuz LPG" ABD'den gelecek

 

 

 

 

 

 

 

ABD, LPG'yi Avrupa ve Uzakdoğu'ya göre daha ucuz fiyatlarla yeni pazarlara sunmaya hazırlanırken, bu ülkeden ithalat için Türkiye'de de sektörde çalışma yapıldığı belirtiliyor.

Kaya gazı üretiminin 2010'dan bu yana artış gösterdiği ABD'de LPG'nin ana bileşeni propanın miktarının artması, söz konusu piyasada hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor. LPG'de 2010'dan önce net ithalatçı olan ABD'nin, artık net ihracatçı konumuna gelmesinin, pazarda dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

LPG uzmanı ve makine mühendisi Süreyya Göksu, Türkiye ve ABD'de LPG piyasasında yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

LPG'nin iki ana bileşeninin bütan ve propan olduğunu hatırlatan Göksu, "Türkiye pazarında bir süredir ABD'den LPG ithalatı konusu üzerinde çalışılıyor. Şu anda dünya LPG piyasasını ağırlıklı olarak 3 pazar belirliyor. Bunlar ABD, Kuzey Avrupa ve Uzakdoğu pazarları. Eldeki fiziksel stoklara göre ABD ile Kuzey Avrupa arasında propanda ton başına yaklaşık 131 dolar fark var. ABD ile Uzakdoğu arasındaki fark da 258 dolar. Yani ABD, LPG'yi daha ucuz satıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, LPG ton fiyatının ABD'de yaklaşık 209-219 dolar, Kuzey Avrupa'da 340 dolar, Uzakdoğu pazarında ise 467 dolar olduğunu anlattı. ABD'den alınacak LPG'nin getirilmesi için büyük gemilere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Tek seferde 40 bin tondan fazla LPG taşıyabilecek çok büyük gaz taşıyıcı gemilerden (VLGC) bahsediyoruz. Bu LPG tek seferde Türkiye'ye gelse nereye boşaltılacak? Birden fazla transfer yapılması mümkün ancak bu kez de ölü navlun söz konusu olacak ve maliyet artacak. Bu da ayrı bir konu. Çünkü Türkiye'deki en büyük LPG terminalinin kapasitesi 30 bin ton civarında. Zaten o terminalin de boş stoklama miktarı 15-20 bin ton. Bu sıralar, ABD'den mal getirmek için şartlar pek cazip görünmüyor."

'Dünyanın ilk fındık borsası Giresun'da kuruluyor'

Giresun Ticaret borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, dünyanın ilk fındık borsasının Giresun'da kurulacağını bildirdi.GTB'ce hazırlanıp Avrupa Birliğince desteklenen Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası Projesi kapsamında, fındığın alım-satım işlemleri ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

 
 
 Yanıkoğlu, yürüttükleri projenin amacının kaliteli fındığı muhafaza etmek ve elektronik ortamda satışa sunmak olduğunu söyledi.

Avrupa Birliğince desteklenen projede yüzde 40 seviyesine gelindiğini dile getiren Yanıkoğlu, 2016 yılında hizmete açılması planlanan lisanslı depo ve borsada 17 bin ton fındığın depolanabileceğini belirtti.

Fındığın kalbini Giresun'a getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yanıkoğlu, "Türkiye'de ve dünyada, elektronik ortamda fındığın alınıp satıldığı bir borsa yok, bu işlemler burada olacak. Dünyanın ilk fındık borsası Giresun'da kuruluyor" dedi.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Dunyadan Haberler

Prev Next

İngiltere'de büyüme beklentileri karşıla…

İNGILTERE'DE BÜYÜME BEKLENTILERI KARŞILAMADI İngiltere'de yılın birinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyüme yüzde...

28-05-2015 Hits:8120 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Son 2 yılın en düşüğünde büyüdü

SON 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE BÜYÜDÜ İngiltere'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk üç ayında yüzde...

28-04-2015 Hits:8510 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Dünyanın en büyük sirki satıldı

DÜNYANIN EN BÜYÜK SIRKI SATILDI Modern dans ve akrobasiyi birleştirdiği farklı stili ile dünyanın en büyük...

21-04-2015 Hits:8384 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Çin ekonomisi büyüdü

ÇIN EKONOMISI BÜYÜDÜ Çin, 2015'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneme oranla yüzde 7 büyüdü. Çin İstatistik...

16-04-2015 Hits:8583 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'nın ihracatı beklentileri aştı

ALMANYA'NIN IHRACATI BEKLENTILERI AŞTI Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçici verilerine göre, Almanya şubatta 95,7 milyar...

09-04-2015 Hits:8369 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'da perakende satışlar geriledi

ALMANYA'DA PERAKENDE SATIŞLAR GERILEDI Almanya'da perakende satışlar, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.5 ile beklentilerden...

31-03-2015 Hits:8971 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Avrupa otomobil pazarı yüzde 6,6 arttı

AVRUPA OTOMOBIL PAZARI YÜZDE 6,6 ARTTI Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA)...

18-03-2015 Hits:10667 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

EURO BÖLGESI'NDE SANAYI ÜRETIMI GERILEDI   Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde...

13-03-2015 Hits:9281 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

İngiltere'de büyüme beklentileri karşıla…

İNGILTERE'DE BÜYÜME BEKLENTILERI KARŞILADI İngiltere'de geçen yılın dördüncü çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyüme beklentiler...

26-02-2015 Hits:8715 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'da işsizlik oranı rekor düşük se…

ALMANYA'DA IŞSIZLIK ORANI REKOR DÜŞÜK SEVIYEDE Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı şubatta yüzde 6.5 ile...

26-02-2015 Hits:8851 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more