Kredi kartı sayısı 58 milyona ulaştı

KREDI KARTI SAYISI 58 MILYONA ULAŞTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinde mart ayına ait verileri açıkladı. BKM verilerine göre, Türkiye'de mart ayı sonu itibarıyla banka kartı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 102 milyondan 108 milyona yükseldi. Aynı dönemde kredi kartı sayısı da 200 bin adet artarak 58 milyon ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Mart ayında toplam 42,3 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapılırken, bu ödemelerin 39,4 milyar TL’si kredi kartları, 2,8 milyar TL’si ise banka kartları ile gerçekleştirildi. Yıllık bazda kredi kartı ödemeleri yüzde 19, banka kartı ödemeleri ise yüzde 25 arttı.

LICZBA KART KREDYTOWYCH OSIĄGNĘŁA 58 MILIONÓW

Międzybankowe Centrum Kart (BKM) opublikowało dane dotyczące systemów płatności kartami z marca 2015. Zgodnie z danymi BKM, do końca marca bieżącego roku liczba kart kredytowych w Turcji wzrosła o 200 tys egzemplarzy, a więc o 6% w porównaniu do tego samego miesiąca w roku ubiegłym i osiągnęła najwyższy w historii pułap 58 milionów egzemplarzy.

W marcu br. łączna wartość płatności kartami wyniosła 42,3 mld lir, z czego 39,4 mld lir to płatności kartami kredytowymi, a 2,8 mld lir kartami płatniczymi. Wartość płatności kartami kredytowymi wzrosła o 19% w porównaniu do poprzedniego roku, a kartami płatniczymi o 25%.

 

Kaynak: http://www.portturkey.com/tr/finans/55016-kredi-karti-sayisi-58-milyona-ulasti

Ayçiçeğinden elektrik üretilecek

AYÇIÇEĞINDEN ELEKTRIK ÜRETILECEK


Kırklareli'de kurulacak biyokütleye dayalı elektrik üretim santralinde odun ve ayçiçek sapları yakılarak elektrik üretilecek.


Zeus Enerji, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 12 megavat kurulu gücünde biyo kütleden elektrik enerjisi üretim santrali kuracak.


Proje için hazırlanan tanıtım dosyasına göre, tesiste hammadde olarak kullanılması ve yakılarak enerji elde edilmesi planlanan toplam biyokütle miktarı yıllık yaklaşık 100 bin tonu buluyor. Bu kaynağın 91 bin tonluk kısmı orman ürünlerinden, 9 bin tonluk kısmı ise ayçiçek sapından sağlanacak.


ENERGIA ELEKTRYCZNA ZE SŁONECZNIKÓW


W mającej powstać w Kırklareli elektrowni napędzanej biomasą, energia elektryczna produkowana będzie poprzez spalanie drewna i łodyg słoneczników.


W Specjalnej Strefie Przemysłowej Kırklareli, Zeus Enerji wybuduje elektrownię, która wyprodukuje 12 MW energii elektrycznej z biomasy.


Zgodnie z dotyczącym projektu dokumentem informacyjnym, całkowita planowana ilość surowca roślinnego użytego jako biomasy do produkcji energii elektrycznej wyniesie rocznie około 100 000 ton. 91 000 ton surowca stanowić będą produkty drzewne, a 9 000 ton – łodygi słoneczników.

 

Kaynak: http://www.dunya.com/guncel/ayciceginden-elektrik-uretilecek-259811h.htm

İşsizlik rakamları açıklandı,

İŞSIZLIK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı ocak ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 454 bin kişi artarak 3 milyon 259 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 2,3 puanlık artışla yüzde 20, 15-64 yaş grubunda ise bu oran 1,1 puanlık artışla yüzde 11,6 oldu.

Ocakta 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 25 milyon 454 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 44,3 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 63, kadınlarda ise yüzde 26 olarak hesaplandı.

Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 4 milyon 842 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 612 bin kişi olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin yüzde 19'u tarım, yüzde 21'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 53,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

 

OPUBLIKOWANO STATYSTYKI BEZROBOCIA

Turecki Urząd Statystyczny (TÜİK) opublikował „Statystyki siły roboczej” ze stycznia 2015.

Zgodnie z tymi danymi, w styczniu w Turcji liczba bezrobotnych w wieku 15 lat i więcej wzrosła o 454 tys. osób w porównaniu do tego samego miesiąca w roku poprzednim i wyniosła 3 259 000 osób. Odsetek bezrobocia wzrósł o 1 punkt procentowy i wyniósł 11,3%. Wśród młodzieży w wieku 15-24 lata, wkraczającej na rynek pracy odsetek bezrobocia wzrósł o 2,3 p. procentowego i wyniósł 20%. Ogółem w grupie osób od 15 do 64 lat poziom bezrobocia wzrósł o 1,1 p. procentowego do poziomu 11,6%.

W styczniu liczba zatrudnionych w wieku od 15 lat w górę wyniosła 25 454 000 osób, odsetek zatrudnionych wyniósł zatem 44,3%. Odsetek ten wśród mężczyzn wyniósł 63%, a wśród kobiet 26%.W opisywanym okresie liczba zatrudnionych w rolnictwie wyniosła 4 842 000 osób, poza rolnictwem z kolei – 20 612 000 osób. W rolnictwie zatrudnionych było 19%, w przemyśle 21%, w budownictwie 6,7%, w usługach z kolei 53,3% aktywnych zawodowo obywateli.

 

Kaynak: http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi-178816.html

Türk turistlerin Bulgaristan'a ilgisi artıyor

TÜRK TURISTLERIN BULGARISTAN'A ILGISI ARTIYOR

Türkiye'den geçen yıl kış döneminde Bulgaristan’a giden turist sayısının, önceki yıla göre iki kat arttığı bildirildi.

Geçen yıl tatilini yurt dışında geçiren Türk turistlerden 1,7 milyonu Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna, Karadağ ve Hırvatistan'ı ziyaret etti.

Bu ülkeler arasında ise en çok sınır komşuları Bulgaristan ve Yunanistan tercih edildi. Bu iki ülkenin daha fazla tercih edilmesinin sebebi ulaşımın daha kolay olması.

Bulgaristan, geçen yıl 621 bin Türk turisti ağırladı. Ziyaretçi sayısı, önceki yıla göre iki kat arttı.

Ülkedeki turizm yatırımcıları da Türkiye'den daha çok turist çekmenin yollarını arıyor.

 

TURECCY TURYŚCI CORAZ BARDZIEJ ZAINTERESOWANI BUŁGARIĄ

Liczba turystów z Turcji, którzy w ubiegłym roku zimą odwiedzili Bułgarię wzrosła dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego roku.

W ubiegłym roku, spośród wszystkich tureckich turystów spędzających wakacje zagranicą, 1,7 mln odwiedziło Bułgarię, Grecję, Macedonię, Bośnie, Czarnogórę i Chorwację.

Spośród powyższych państw największą popularnością cieszyli się sąsiedzi Turcji: Bułgaria i Grecja. Zwiększenie zainteresowania tymi krajami związane jest z łatwością dojazdu.

Do Bułgarii w ubiegłym roku wyjechało 621 tys. tureckich turystów – w porównaniu do poprzedniego roku jest to dwa razy więcej.

Bułgarskie przedsiębiorstwa szukają sposobów na przyciągnięcie jeszcze większej liczby tureckich turystów.

 

Kaynak: http://www.dunya.com/guncel/turk-turistlerin-bulgaristana-ilgisi-artiyor-259331h.htm

THY'nin yolcu sayısında yüzde 6.5'lik artış

THY'NIN YOLCU SAYISINDA YÜZDE 6.5'LIK ARTIŞ

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Mart 2015 trafik verilerine göre, 2014 yılı Ocak-Mart döneminde 12 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 6,5 artışla 12,8 milyona ulaştı.

Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 5,9, dış hatlarda yüzde 7 oldu. Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2014 dönemine kıyasla yüzde 2,8 ve yüzde 10,2 artış sağlandı.

WZROST LICZBY PASAŻERÓW THY

Według danych dotyczących ruchu lotniczego w okresie styczeń-marzec 2015, zamieszczonych na Platformie Informacji Publicznej Tureckich Linii Lotniczych (THY), w okresie od stycznia do końca marca w roku 2014 liczba pasażerów korzystających z THY wyniosła 12 mln, a w tym samym okresie w roku 2015 zanotowano wzrost o 6,5% do liczby 12,8 milionów pasażerów.

Liczba pasażerów na liniach wewnątrz kraju wzrosła o 5,9%, podczas gdy na liniach międzynarodowych o 7%. Liczba pasażerów podróżujących na liniach międzynarodowych w klasie Business/Comfort wzrosła w porównaniu do okresu styczeń-marzec 2014 o 2,8%, a podróżujących z przesiadką w Turcji o 10,2%.

 

Kaynak: http://www.dunya.com/sirketler/thynin-yolcu-sayisinda-yuzde-6-5lik-artis-259247h.htm

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Dunyadan Haberler

Prev Next

İngiltere'de büyüme beklentileri karşıla…

İNGILTERE'DE BÜYÜME BEKLENTILERI KARŞILAMADI İngiltere'de yılın birinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyüme yüzde...

28-05-2015 Hits:7947 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Son 2 yılın en düşüğünde büyüdü

SON 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE BÜYÜDÜ İngiltere'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk üç ayında yüzde...

28-04-2015 Hits:8329 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Dünyanın en büyük sirki satıldı

DÜNYANIN EN BÜYÜK SIRKI SATILDI Modern dans ve akrobasiyi birleştirdiği farklı stili ile dünyanın en büyük...

21-04-2015 Hits:8204 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Çin ekonomisi büyüdü

ÇIN EKONOMISI BÜYÜDÜ Çin, 2015'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneme oranla yüzde 7 büyüdü. Çin İstatistik...

16-04-2015 Hits:8404 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'nın ihracatı beklentileri aştı

ALMANYA'NIN IHRACATI BEKLENTILERI AŞTI Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçici verilerine göre, Almanya şubatta 95,7 milyar...

09-04-2015 Hits:8196 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'da perakende satışlar geriledi

ALMANYA'DA PERAKENDE SATIŞLAR GERILEDI Almanya'da perakende satışlar, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.5 ile beklentilerden...

31-03-2015 Hits:8791 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Avrupa otomobil pazarı yüzde 6,6 arttı

AVRUPA OTOMOBIL PAZARI YÜZDE 6,6 ARTTI Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA)...

18-03-2015 Hits:10433 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

EURO BÖLGESI'NDE SANAYI ÜRETIMI GERILEDI   Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde...

13-03-2015 Hits:9105 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

İngiltere'de büyüme beklentileri karşıla…

İNGILTERE'DE BÜYÜME BEKLENTILERI KARŞILADI İngiltere'de geçen yılın dördüncü çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyüme beklentiler...

26-02-2015 Hits:8538 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'da işsizlik oranı rekor düşük se…

ALMANYA'DA IŞSIZLIK ORANI REKOR DÜŞÜK SEVIYEDE Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı şubatta yüzde 6.5 ile...

26-02-2015 Hits:8664 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more