Gizlilik gerektiren ihalelere düzenleme

Bakanlar Kurulunun, Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, Maliye Bakanlığınca güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili olduğuna, gizlilik içinde yürütülmesi, mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle alakalı olduğuna karar verilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerini kapsıyor.

Bu kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, kanundaki temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaat, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması, modernizasyonun sağlanması ve süratle hareket ilkeleri de dikkate alınacak.

Söz konusu işlerin ihalesinde "pazarlık usulü" yöntemi uygulanacak. Bunun yanında ihtiyacın özelliğine göre doğrudan temin yoluna da gidilebilecek.

İhalelerde teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacak. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla mal ve hizmet alımı ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu olamayacak. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde 6 kesin teminat alınacak. Ancak öncelikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Maliye Bakanı onayıyla kesin teminat alınmaması kararlaştırılabilecek. Bu durumda düzenlenecek her hak edişten yüzde 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulacak.

- Yerli malına fiyat avantajı

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen ve Kamu İhale Kurumunca ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilecek.

Söz konusu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş ya da ilanı yapılan işler tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Dunyadan Haberler

Prev Next

İngiltere'de büyüme beklentileri karşıla…

İNGILTERE'DE BÜYÜME BEKLENTILERI KARŞILAMADI İngiltere'de yılın birinci çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyüme yüzde...

28-05-2015 Hits:8121 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Son 2 yılın en düşüğünde büyüdü

SON 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE BÜYÜDÜ İngiltere'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk üç ayında yüzde...

28-04-2015 Hits:8511 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Dünyanın en büyük sirki satıldı

DÜNYANIN EN BÜYÜK SIRKI SATILDI Modern dans ve akrobasiyi birleştirdiği farklı stili ile dünyanın en büyük...

21-04-2015 Hits:8385 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Çin ekonomisi büyüdü

ÇIN EKONOMISI BÜYÜDÜ Çin, 2015'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneme oranla yüzde 7 büyüdü. Çin İstatistik...

16-04-2015 Hits:8584 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'nın ihracatı beklentileri aştı

ALMANYA'NIN IHRACATI BEKLENTILERI AŞTI Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçici verilerine göre, Almanya şubatta 95,7 milyar...

09-04-2015 Hits:8370 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'da perakende satışlar geriledi

ALMANYA'DA PERAKENDE SATIŞLAR GERILEDI Almanya'da perakende satışlar, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.5 ile beklentilerden...

31-03-2015 Hits:8972 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Avrupa otomobil pazarı yüzde 6,6 arttı

AVRUPA OTOMOBIL PAZARI YÜZDE 6,6 ARTTI Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA)...

18-03-2015 Hits:10668 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

EURO BÖLGESI'NDE SANAYI ÜRETIMI GERILEDI   Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde...

13-03-2015 Hits:9282 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

İngiltere'de büyüme beklentileri karşıla…

İNGILTERE'DE BÜYÜME BEKLENTILERI KARŞILADI İngiltere'de geçen yılın dördüncü çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyüme beklentiler...

26-02-2015 Hits:8716 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more

Almanya'da işsizlik oranı rekor düşük se…

ALMANYA'DA IŞSIZLIK ORANI REKOR DÜŞÜK SEVIYEDE Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı şubatta yüzde 6.5 ile...

26-02-2015 Hits:8851 Dunyadan Haberler potiad - avatar potiad

Read more