Amaçlar & İlkeler

 • Polonya Türk İş insanları Derneği, Türkiye, Polonya’da yeni işlerin kurulması ve genişletilmesi, iki ülke arasındaki ticaretin desteklenmesi ve diğer iş bağlantılı faaliyetlerde bulunmak isteyen şirketlere yardımcı olunması için geniş hizmetler sunmaktadır.
 • Türkiye ile Polonya ve Türkiye ile diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik ve takip etmek. 
 • Üyelerinin girişimlerini desteklemek, Türk- Polonya makamlarına karşı çıkarlarını savunmak.
 • Kendi üyeleri arasındaki dayanışma duygusunu pekiştirmek, üyeleri ile Türkiye- Polonya Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik örgüt ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve özendirmek.
 • Polonya’daki Türk girişimcilerinin sektörel sorunlarına çözüm üretmek.
 • Polonya’daki Türk toplumunun eğitim sorunlarının giderilmesine katkıda bulunarak, genel ve gençler arasındaki işsizliği önlemek.
 • Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak fuarlar ve sergilere katılmak, bu fuar ve sergilerin kurulmasında ve organizasyonlarında yardımcı olmak,
 • Derneğin amacına uygun olarak üyelerinin bilgilenmelerini ve aydınlanmalarını sağlamak, iş ilişkilerini geliştirmek veya sosyal amaçlarla bir araya gelmelerini temin etmek, bu konularda toplantılar düzenlemek ve bu konularla ilgili gerekli çalışmalar yapmak ve tedbirler almak,
 • Ticari ve mesleki uyuşmazlıklarda hakemlik veya danışmanlık yapmaya yardımcı olmak,
 • Polonya’da, Avrupa’ya, Türkiye’ye ve başka ülkelere seyahatler düzenlemek,
 • Türkiye’ye ve Polonya’ya gelen ticari ve siyasi heyetlere rehberlik yapmak,
 • Bakanlıklar, resmi ve özel daire müesseseler ile Büyükelçilikler, Konsolosluklar, Ticaret Ataşelikleri ve ilgili tüm kuruluşlar nezdinde Derneğin amacı doğrultusunda girişimlerde bulunmak,
 • Dernek, tüm hizmetlerini tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak sürdürmektedir.
 • Üyelerimiz tüm hizmetlerimizden ayrıcalıklı koşullarda yararlanırlar.

Bizi takip edin!

potiad_logo3.png
A ul. Nowoberestecka B-16 02-204 / Varşova/ Polonya
E potiad@potiad.orgM +48 883 34 87 57

Abone Olun!

Düzenli güncellemeler için haber bültenimize abone olun veya bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2024 POTIAD.

Design By Yüceltan Ebiri

Search